Espoon väestö

Väkiluvun kehitys alueittain 2008 - 2023

Väestöennusteet vuosilta 2014, 2017, 2018, 2021 ja 2022

Lähteet:
Helsingin seudun avoimet tilastotietokannat - Aluesarjat - Väestö
Helsinki Region Infoshare - Pääkaupunkiseudun ennuste alueittain - Vuosien 2011-2022 ennusteet

Versiot:


Espoon aluejako