Jupperin koululle, päiväkodille ja kirjastolle rakennetaan uudisrakennus 2020-luvulla. Tavoitteena on toteuttaa toimiva oppimis- ja toimintakeskus, joka palvelee myös alueen asukkaita ja yhdistyksiä tarjoamalla monikäyttöiset tilat. Parhaaseen tulokseen päästään, kun asukkaille tarjotaan mahdollisuus oppimis- ja toimintakeskuksen ideointiin ja toimintojen suunnitteluun jo varhaisessa vaiheessa.

Tämä sivusto seuraa uudisrakennuksen suunnittelua ja toimii alustana asukkaiden uudisrakennukselle kohdistamien odotusten ja tarpeiden esittelylle ja niistä käytävälle keskustelulle.


1 2 3