Espoon yleiskaava 2060

Yleiskaavaluonnos kaupunkisuunnittelu-
lautakunnassa ja kaupunginhallituksessa


Yleiskaava on koko kaupungin maankäyttöä koskeva yleispiirteinen suunnitelma, joka tähtää vuoteen 2060.

Yleiskaavaluonnoksen käsittely käynnistyi kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa 28.2.2024. Kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta päättää kaupunginhallitus. Sen aikana on asukkailla ja muilla osallisilla mahdollisuus osallistua antamalla kaavaluonnoksesta mielipide. Nähtävilläolon yhteydessä järjestetään useita asukastilaisuuksia.

Kaavaluonnoksen käsittelyn jälkeen alkaa kaavaehdotuksen valmistelu. Yleiskaavaehdotus valmistuu 2025–2026. Tavoitteena on, että yleiskaava hyväksytään vuonna 2027.