Espoon yleiskaava 2060

Yleiskaavaluonnos nähtävillä 3.6. - 3.9.2024

Yleiskaava on koko kaupungin maankäyttöä koskeva yleispiirteinen suunnitelma, joka tähtää vuoteen 2060.

Yleiskaavaluonnoksen käsittely käynnistyi kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa 28.2.2024. Kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta päätti kaupunginhallitus. Nähtävilläolon aikana asukkailla ja muilla osallisilla on mahdollisuus osallistua antamalla kaavaluonnoksesta mielipide. Nähtävilläolon yhteydessä järjestetään useita asukastilaisuuksia.

Kaavaluonnoksen käsittelyn jälkeen alkaa kaavaehdotuksen valmistelu. Yleiskaavaehdotus valmistuu 2025–2026. Tavoitteena on, että yleiskaava hyväksytään vuonna 2027.