Espoon kaupunki tarjoaa asukkaille mahdollisuuksia vaikuttaa palautetta antamalla, kuntalaisaloitteilla, asukastilaisuuksissa ja poliittisen osallistumisen kautta.


Espoolaisella on monta mahdollisuutta vaikuttaa. Helpoin tapa on antaa suoraa palautetta sähköisen palautepalvelun välityksellä tai ottaa suoraan yhteyttä päättäjiin tai viranhaltijoihin. Sinulla on myös oikeus tehdä kunnalle kuntalaisaloite sen toimintaa koskevissa asioissa.
Lue lisää: Osallistu ja vaikuta

Kuntalaki §22

Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista.

Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti:
1) järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä kuntalaisraateja;
2) selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa;
3) valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin;
4) järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun;
5) suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa;
6) tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.