Osallistu ja vaikuta

Asukkaiden Espoo -toiminnan tavoitteena on

  • luoda uusi espoolainen toimintamalli, joka parantaa asukkaiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa Espoon kehittämiseen
  • luoda verkosto yhteiseen toimintaan, keskusteluun ja tiedonvaihtoon: asukkaat, viranhaltijat, luottamushenkilöt, yhdistykset ja muut toimijat
  • käydä rakentavaa keskustelua ajankohtaisista asioista verkossa ja tapaamisissa
  • jakaa tietoa kuntalaisvaikuttamisen ja kaupunkiaktivismin tilanteesta ja käytännöistä muualla Suomessa

Näillä sivuilla kerrotaan ajankohtaisista Espoossa käynnissä olevista kehityshankkeista ja niiden etenemisestä ja julkaistaan näihin liittyvää uutisvirtaa eri lähteistä.

Uutisia

1 2 3 11