Tiistaina 23.10.2018 toteutettiin Leppävaara-seuran, Asukkaiden Espoon ja Espoon kaupungin yhteistyönä Onko raitilla kaikki hyvin? – kävely. Reitti kulki Leppävaaran urheilupuistosta Läkkitorille oheiselle kartalle piirretyn reitin mukaisesti. Samanaikaisesti toteutettiin nettikysely, johon oli vastausaikaa 4.11.2018 asti. Kyselyyn saatiin 30 vastausta. Reitin varrelta etsittiin kohteita, jotka ovat asukkaille mieluisia ja joissa on mukava viettää aikaa. Haluttiin kuulla myös paikoista, joissa liikkuminen tuntuu epämukavalta tai turvattomalta. Lisäksi haluttiin kuulla ideoita siitä, miten kaupunkiympäristöä keskuksemme keskeisellä kävelyreitillä tulisi parantaa. 

Seuraavassa on tiivistelmä nettikyselyyn kohteittain saaduista vastauksista.

1. Urheiluaukio

Urheilupuiston sydämessä olevan Urheiluaukion viihtyisyys kaipaa kehittämistä, samoin sieltä eri suuntiin johtavat kulkureitit sekä opastukset kaipaavat selkeyttämistä. Erityisesti Lintuvaarantien alitse kulkevan tunnelin turvattomuus nousi vastauksissa vahvasti esille. Aukiolla kesäisin palvelevaan kuntokonttiin ja jäätelökioskiin ollaan tyytyväisiä, mutta aukiolle toivotaan lisää oheispalveluita.

Parannusehdotuksia:

 • Skidikontti, jossa olisi välineitä lasten käyttöön (hyppykeppejä, skeitti- ja potkulautoja,
  palloja, potkupyöriä)
 • Lisää urheilupalveluja kuten suksihuolto ja pyörienkorjauspiste (yrittäjä-/omatoimi)
 • Opasteita mm. pyöräilijöille, samoin Seikkailupuisto Huippu paremmin esille
 • Parkkialueita ja parkkeerausta selvennettävä koko urheilupuiston alueella
 • Pääsy kulkemaan stadionin lävitse ilman portteja
 • Suora kävely-/pyörätieyhteys uimahallilta Laurean ja Turuntien p-paikoille tärkeä
 • Pyöräily Karakallion suunnasta asemalle houkuttelevammaksi ja helpommaksi
 • Koirapuistoa kaivataan urheiluaukion tuntumaan
 • Löytötavarakioski mm. Angry Birds -puistoon jääviä tavaroita ja vaatteita varten
 • Enemmän istutuksia, hiekkaa, nurmikkoa, puita, pensaita
 • Aukiolle pöytiä ja penkkejä
 • Kahvila
 • Reitin varret Urheiluaukiolta Muukalaisenpuistoon joutomaata – ilme urbaanimmaksi
 • Lintuvaarantien alikulun suut turvattomia jalankulkijoile, törmäysvaara/huono näkyvyys
  alamäessä kovaa pyöräileviin – Lintuvaarantielle pyörätie sillalle ajoradan tasoon

Muita huomioita:

 • Jäähalli ja kuplahalli ovat rumia (kupla ollut pystyssä koko kesän – kenen luvalla?)
 • Turuntien melu häiritsee
 • Maauimalan aitaan näkösuoja – puiston puolelta tirkistellään altaille päin.
 • Talvikunnossapito on välillä ihan retuperällä

2. Muukalaispuisto ja Muurarinaukio

Raitin päässä sijaitsevan Muukalaispuiston ja Muurarinaukion viihtyisyyttä ja varustusta pitää parantaa. Toivomus on, että Muukalaispuisto olisi yhtä viihtyisä kuin viereinen “Ruusupuisto”. Suositun kiipeilytelineen säilyttämistä vaaditaan, sillä se on tienoon ainoa isommillekin lapsille sopiva väline (kaupunki ilmoittanut että teline poistetaan). Puiston kasvillisuus ja lähiympäristö ovat päässeet ränsistymään ja kaipaavat uusimista. Monissa vastauksissa kiinnitetään huomiota kunnossapidon tehostamiseen. Pyörä- ja huoltoliikenne häiritsevät aukiolla.

Parannusehdotuksia Muukalaispuistoon:

 • Lasten kiipeilyteline säilytettävä!
 • Valaistusta lisää (turvallisuustekijä)
 • Jos kiipeilyteline poistetaan leikkipuisto sopisi piknik-alueeksi
 • Tilalle taidetta, katsottavaa, ideointiin asukkaat mukaan
 • Lintuvaarantien melu vähentää leikkipuiston viihtyisyyttä
 • Nykyisellään se on jotenkin ”umpeenkasvanut”.
 • Hiekan tilalle nurmea
 • Aikuisaktiviteetteja kuten petankkikenttä, puistoshakkia tms.

Parannusehdotuksia Muurarinaukiolle:

 • Muurarinaukion kaupunkipyöräasema pitäisi siirtää muualle
 • Viihtyvyyden vuoksi on merkityksellistä, että penkillä istuessa näkee alas raitille päin
 • Pyöräasemat hyvä sijoittaa tukemaan pyöräilyliikenteen ohjaamista pois raitilta
 • Kauniit vanhat penkit takaisin omalle paikalleen – tekevät puistosta lähes täydellisen
 • Pyörätelineet (ei kaupunkipyörät) puuttuvat kokonaan tästä päästä raittia
 • Huoltoliikenne pitää saada pois Muurarinaukiolta, etenkin pizza-autot
 • Roskiksia lisää

Muita huomiota:

 • Tällä alueella on luonto ja puistomaisuus hyvin edustettu ja se tulisi säilyttää
 • Kaunis koristeomenapuiden rivi kävelytien vieressä – niitä ei saa kaataa – kestää liian
  kauan että ovat samanveroiset
 • Uusi puu vuosikausia Muurarinaukion päässä olevaan tyhjään kuoppaan, jossa nyt vain
  rautaraamit
 • Talviaurauksen rikkomia reunakiviä ei korjata – tällainen välinpitämättömyys ränsistyttää
  kaupunkikuvaa
 • Puskat ja muu kasvillisuus pidettävä matalana, jottei niiden varjoon keräänny
  juopottelijoita, ja että pimeällä liikkuminen olisi turvallisempaa

3. Maalarinaukio

Maalarinaukio on raitin viihtyisin aukio, jossa myös ravintolan terassi lisää potentiaalia. Useissa vastauksissa arvioitiin, että aukio ja sen viereinen terassipuisto (Ruusupuisto) kaipaavat parannuksia, jotka houkuttelevat raitilla kulkijoita  pysähtymään. Ongelmana on läpiajo aukion poikki Harakantieltä Lintuvaarantielle ja päinvastoin. Myös raittia suhaava pizza-autoliikenne häiritsee täälläkin.

Parannusehdotuksia:

 • Ruusupuistoon penkkejä levähdyspaikoiksi kukkaloiston ihailuun
 • Pusikoituneiden istutusten harventaminen
 • Aukiolle ja puistoon lisää valaistusta (turvallisuustekijä)
 • Aukiolle näyttävä istutus tai ympäristötaideteos
 • Laatoituksen uusiminen
 • Palveluja kuten jäätelökioski tms
 • Kunnossapidossa toivomisen varaa (roskaisuus)
 • Autoilu raitilla ja aukion poikki saatava kuriin

4. Timpurinkuja

Timpurinkuja arvioitiin pimeäksi, hieman epämääräiseksi ja varjoon jääneeksi paikkana. Se tarvitsisi jotakin, joka houkuttelee pysähtymään. Aukiolla on ikävän usein juoppoja ja nistejä sotkemassa ja häiriköimässä. Liikkuu huhuja, että puistosta on löytynyt huumepiikkejä. Päivisin viereinen Rinkelin leikkipuisto on lapsiperheiden vilkkaassa käytössä. Osa vastaajista tyytyväisiä leikkipuiston varusteluun, mutta osa kaipasi myös uusia leikkivälineitä. Puuistutukset ja muuntaja estävät hyvin autojen läpiajon raitille Timpurinaukion kautta.

Parannusehdotuksia:

 • Valaistuksen parantaminen sekä aukiolla että puistossa
 • Aukiolle kukkalajitelma kesäisin
 • Painuneen laatoituksen oikaiseminen
 • Kasvillisuus pidettävä matalana, vältettävä ylimääräisiä näköesteitä ja siistittävä
  yleisilmettä, jotta erilaiset häirikköporukat pysyisivät poissa
 • Timpurinkujan pää on melkeinpä jatkuvasti epäsiisti, eikä tunnu kuuluvan kunnossapidon pidon piiriin – hiekkoja ei siivota keväällä, eikä lehtiä syksyllä – eikö tähän saada urakoitsijaa vastuuseen tekemättömästä työstä?
 • Viereisen Espoon kaupungin vuokratalon julkisivu kaipaisi remonttia

5. Läkkitori

Läkkitorista tuli kyselyssä paljon negatiivista ja jyrkkäsanaista palautetta ajoneuvoliikenteestä ja nykyisestä toritoiminnasta. Ajoneuvoliikenne torilla ja sen poikki on lisääntynyt ja se huolestuttaa. Autot oikaisevat Harakantieltä Läkkitorin ja Läkkisepänkujan kautta Lintuvaarantielle. Myös liikkeiden huoltoajoa on paljon. Torista on näin tullut turvaton jalankulkijoille ja erityisesti lasten kanssa liikuttaessa. Kävely- ja pyöräliikenne jakautui joidenkin vastaajien mielestä ennen remonttia paremmin kuin nyt.

Torin toivotaan olevan mahdollisimman siisti, avara, valoisa ja turvallinen ympäristö. Nyt näköyhteys raittia pitkin asemalle kulkiessa katkeaa Läkkitorin kohdalla, kun torin ruokakojut peittävät näkyvyyden. Myös etnisten liikkeiden iso määrä huolestuttaa/pelottaa, samoin torin ruokakojujen ilme ja sijoittelu sekä ympäristöhaitat kuten savuttaminen ja jätevesien kaataminen torin sadevesikaivoihin suututtaa.

Huonoimmillaan raitin ja Läkkitorin pelätään tulevaisuudessa jäävän keskustan uudistamisen alkaessa rakennustyömaiden jalkoihin ja pelkäksi läpikulkupaikaksi. Torin nykytilan arvioidaan vaikuttavan koko Pohjois-Leppävaaran imagoon:
“Pliis tehkää tästä kaunis ja sosiaalista ja inhimillistä kaupunkikohtaamista tukeva paikka jalankulkijoille. Tämä ruma ja toimimaton aukio tärvelee koko mielikuvan Pohjois-Leppävaarasta. Tähän olisi oikeasti ihanaa panostaa. Tehkää tästä sellainen, että myös Etelä-Leppävaarasta tullaan tänne, eikä niin, että Pohjois-Leppävaarasta vain paetaan pois.”

Kaikki Läkkitorista esitetyt arviot eivät kuitenkaan olleet negatiivisia, positiivisina asioina tuotiin esiin mm. seuraavaa:

 • Nykyään tori on elävämpi kuin ennen, sen uutta kahvittelu-/ruokailukulttuuria vaalittava
 • Ruokakojut ovat elävöittäneet toria ja saaneet juopot poistumaan Pinokkion nurkalle
 • Torin joulukuusi on ollut komea
 • Torin valotaideteos on hieno

Parannusehdotuksia:

 • Ajoneuvoliikenne torille mahdolliseksi vain yhdestä paikasta = Harakantien puolelta
 • Paikoituskielto torille ja sakkoliisat töihin sekä betoniporsaat torin päihin
 • Torikojuille yhtenäinen ilme ja uudelleenryhmittely, jotta ei peitetä raitin näkymää
 • Torilta puuttuu ilmettä “kohottava” elementti (esim. puu/pensas, suihkulähde, patsas…)
 • Monipuolisempaa torimyyntiä
 • Uusia palveluja torinvarren liiketiloihin (esim. apteekki, pankkipalvelut, Picnic, Mäkkäri…)
 • Enemmän tapahtumia (senioritansseja, kirppareita, joulutori, sosiaalista toimintaa …)
 • Lapsille pieni leikkipaikka, missä voi hetken viivähtää ja leikkiä (esim. eläinpatsaita)
 • Opastuksia raitilta uimahallille/kouluille ja aseman suuntaan – alueella liikkuu paljon matkailijoita
 • Skootteri- ja moottoripyöräparkki säästäisi autopaikkoja ja toisi elämää lähelle
 • Savuttavien ruokakojujen piipuille parempi suodatus – savu tunkeutuu myös sisälle torinvarren rakennuksiin
 • Tornitalojen tuulisuutta lisäävä vaikutus pitäisi eliminoida rakenneratkaisuin

6. Raitin kehittämisestä yleisesti

Useissa vastauksissa korostetaan, että raitin asemaa kävelykatuna tulisi vahvistaa ja ohjata tarpeeton pyörällä ja autolla ajaminen muualle. Ympäristön viihtyisyyden parantamisessa osa tyytyisi vain kevyisiin parannuksiin ja kunnossapidon parantamiseen. Nykytilanne arvioidaan hyväksi, kun puutkin kasvaneet riittävän suuriksi. Osa vastaajista taas piti ympäristöä rapistuneena ja vanhahtavana, ja odottaa isompaa remonttia. Eräs vastaaja halusi kiinnittää huomiota Leppävaaran historian arvokkaampaan esittelyyn kuin nyt, kun roska-astioiden kylkeen on liimattu historiasta kertovia teippauksia. “Pronssilaatat ja custom katulaatat tietenkin maksavat, mutta kulttuurin ylläpitäminen ei ole koskaan ollut ilmasta.”

Kyselyyn saatiin myös joitakin ehdotuksia, jotka koskivat Läkkitorilta aseman alikulun suulle johtavaa aluetta. Tämä alue ei tällä kertaa kuulunut kyselyn piiriin, mutta saadut ehdotukset on koottu tähän:

 • Raitin pyörätelineet Alepan edessä epäonnistuneet: malliltaan hankalat ja ahtaat, vaikea saada pyörä kiinni ”tolppaan”
 • Hienoa, että aseman ankeaa alikulkua nyt parannetaan
 • Toivottavasti tunneliin tulee hyvät pyörätelineet, kun varkauksia on niin paljon!
 • Millä saisi kerjäläiset pois tunnelista?
 • Aiemmin raitti Alepan ja tornitalon välillä oli tasainen – nyt kalteva, miksi ihmeessä näin?
 • Miksi raitille asematunnelin suulla on ruokakärry, kun sitä ei käytetä ollenkaan?
 • Tulppaanit olivat viime keväänä nätit, mutta sen jälkeen ei ollut yhtään kukkivaa kukkaa – muutamat korret törröttivät ilman kastelua
 • Ensi kesäksi istutukset kauniin värisinä ja koko kesän kukkivina

Loppuun sopii esitetty kiitos toteutetusta kyselystä: “Toivon että saatte vietyä näitä asioita sinne kaupungin suuntaan, ja kaikki esille tulleet asiat. Voi olla niin, ettei heillä edes ole tullut mieleen mikä on asukkaiden mielessä. Odotan jatkoa tällä hyvälle asialle ja toivon, että päästään vielä vaikuttamaan niihin”