Asukkaiden Espoo toteutti huhti-toukokuussa 2021 osallisuuskyselyn Espoon kuntavaaliehdokkaille. Kyselyyn vastasi 130 ehdokasta kattavasti eri puolueista. Uuteen kaupunginvaltuustoon tuli valituksi 19 osallisuuskyselyyn vastannutta ehdokasta. Lisäksi 18 vastaajaa valittiin varavaltuutetuiksi.

Valtuustoon valittujen kiinnostus kehittää asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia ja osallistua kyselyyn oli suurempaa kuin kuntavaaliehdokkaiden piirissä keskimäärin. Tämä näkyi vastausten määrässä ja laadussa. Hyviä kehittämisehdotuksia saatiin monilta ehdokkailta riippumatta siitä, tuliko ehdokas valituksi.

Osallisuuskyselyn raportissa tarkasteltiin kyselyn tuloksia ja nostettiin esille kuntavaaliehdokkaiden painotuksia asukasosallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.
Lataa Raportti Asukkaiden Espoon osallisuuskyselystä 2021

Kuntavaaliehdokkaiden vastauksiin pääset tutustumaan osoitteessa Asukkaiden Espoon osallisuuskyselyn 2021 vastaukset.

Seuraavissa kaavioissa verrataan kaikkien kyselyyn vastanneiden ehdokkaiden ja valtuustoon valittujen vastaajien taustoja ja vastauksia.

1. Osallisuuskyselyyn vastanneet puolueittain

Kokoomus ja vihreät olivat suurimpia osallisuuskyselyyn osallistujia niin vastaajien lukumäärän kuin valtuustoon valittujen vastaajien määrän suhteen. Perussuomalaisten ainoa kyselyyn vastannut ehdokas valittiin valtuustoon. Keskustan ja Liike Nytin ehdokkaat vastasivat aktiivisesti kyselyyn, mutta kukaan heistä ei päässyt valtuustoon.

Vastaajien määrä puolueittain
Valtuustoon ja varavaltuutetuiksi valittujen vastaajien määrä puolueittain

Valtuustoon valittiin 19 vastaajaa, joka on yli neljännes kaikkien valtuutettujen määrästä. Vastaajat saivat 28% – 40% osuuden valtuustoryhmästään, paitsi perussuomalaiset, keskusta ja Liike Nyt. Ympäristöpuolueesta ei valittu edustajia valtuustoon.

Vastaajien osuus puolueen ehdokkaista
Valtuustoon valittujen vastaajien osuus puolueen ehdokkaista
Valtuustoon valittujen vastaajien osuus puolueen vastaajista
Valtuustoon valittujen vastaajien osuus puolueen valtuutetuista

2. Osallisuuskyselyyn vastanneet suuralueittain

Osallisuuskyselyyn vastanneiden kuntavaaliehdokkaiden määrä vaihteli suuralueittain alueiden asukasmäärien mukaisesti. Valtuustoon valittiin eniten vastaajia Suur-Tapiolasta.

Väkimäärään suhteutettuna vastaajia oli tasaisesti kaikilta suuralueilta. Valtuustoon valittiin eniten vastaajia Suur-Tapiolasta, Suur-Matinkylästä ja Suur-Leppävaarasta. Väkimäärään suhteutettuna Suur-Tapiolasta valittiin eniten vastaajia, kun taas Suur-Espoonlahden ja Vanha-Espoon vastaajia valittiin vastaavasti vähiten.

Vastaajien määrä suuralueittain
Valtuustoon valittujen vastaajien määrä suuralueittain
Suuralueen väkimäärä vastaajaa kohti
Suuralueen väkimäärä valtuustoon valittua vastaajaa kohti

3. Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamistavat

Osallisuuskyselyssä vastaajat valitsivat enintään neljä kannattamaansa asukkaiden osallistumis- ja
vaikuttamistapaa seuraavissa kaavioissa näkyvistä 10 vaihtoehdosta.

Kaikkien vastaajien vastauksissa neljä asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamistapaa sai kannatusta suurimmalta osalta vastaajista. Vähiten kannatusta sai kunnallisten neuvoa-antavien kansanäänestysten käyttö.

Valtuustoon valitut vastaajat kannattivat samoja toimintatapoja kuin muut vastaajat. Osallistuva budjetointi sai valtuutetuilta muilta vastaajia paremman kannatuksen.

Kaikkien vastaajien valinnat
Valtuustoon valittujen vastaajien valinnat
Kaikkien vastaajien valinnat
Valtuustoon valittujen vastaajien valinnat