vaalit

Kuntavaalit 2021
 • ennakkoäänestys: 26.5.-8.6.
 •  vaalipäivä: 13.6.

Kuntavaalien 2021 tuloksia

Paikallisia kaupunginvaltuutettuja ja varavaltuutettuja
Kaupunginvaltuustoon valittiin
Mia Laiho Kokoomus
Varavaltuutetuiksi valittiin
Kai Kaasalainen Kokoomus
Jarmo Nieminen Kokoomus
Pekka Riihimäki Kokoomus
Gyan Dookie Vihreät
Sirpa Hertell Vihreät
Jenni Koski Vihreät

Kuntavaalipaneelin 20.5.2021 osallistujista valtuustoon valittiin Mia Laihon lisäksi Eva-Lena Gästrin, RKP, Viherlaakso, ja Riikka Pakarinen, Keskusta, Järvenperä.

Lähiseudulta valittiin valtuustoon lisäksi karakalliolaiset Aulikki Pentikäinen, SDP, ja Jaana Valle, Perussuomalaiset.

Jupperin äänestysalueella eniten ääniä saivat seuraavat ehdokkaat:
Nimi Puolue Espoo Jupperi
Kaikki yhteensä 131234 2350
Laiho, Mia KOK 3038 342
Hertell, Sirpa VIHR 416 154
Vuornos, Henrik KOK 1971 85
Nieminen, Jarmo KOK 300 80
Mykkänen, Kai KOK 6540 72
Limnell, Jarno KOK 3147 60
Riihimäki, Pekka KOK 266 57
Guzenina, Maria SDP 4356 52
Hopsu, Inka VIHR 1572 50
Koski, Jenni VIHR 296 47
Paikallisten ehdokkaiden äänimääriä ja luottamustehtäviä. Jenni Koski ja Tony Hagerlund ovat hiljattain muuttaneet Jupperista.
Puolue Nimi Äänimäärä Espoossa Äänimäärä Jupperissa Valtuusto Luottamustehtäviä
Kokoomus
Mia Laiho 3038 342 jäsen kaupunginhallituksen jäsen kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston varapj
Jarmo Nieminen 300 80 varajäsen ympäristö- ja rakennuslautakunnan jäsen päihdeasiain neuvottelukunnan varajäsen (e)
Pekka Riihimäki 266 57 varajäsen
Kai Kaasalainen 247 9 varajäsen Tapiola Sinfoniettan neuvottelukunnan pj (e)
Vihreät
Sirpa Hertell 416 154 varajäsen svenska rum -lautakunnan jäsen HSY:n hallituksen varapj (e)
Gyan Dookie 303 4 varajäsen Elinvoimainen Espoo -kehitysohjelman ohjausryhmän jäsen
Jenni Koski 296 47 varajäsen kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsen
Tony Hagerlund 202 15 kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsen
Piia Horko 128 8
Mika Levänen 78 3 HUS:n valtuuston varajäsen (e)
HUS:n tarkastuslautakunnan varajäsen (e)
Seija Floderus 15 4
SDP
Piia Pulkkinen 177 6
Pertti Eriksson 35 3
Keskusta
Jussi Yli-Lahti 36 7
Jarmo Lius 3 2
Kristillisdemokraatit
Edward Krogius 24 2
Liike Nyt
Marjo Matikka 48 10
Espoon kuntavaalien 2021 vahvistetut tulokset löytyvät osoitteesta tulospalvelu.vaalit.fi

Paikallisia ja lähiseudun kuntavaaliehdokkaita

Ehdokkaan nimen kohdalta löydät ehdokkaan kuvan sekä linkkejä vaalikoneisiin ja ehdokkaan omalle vaalisivulle. Ponnahdusikkuna ei toimi kaikissa laitteissa.
Ehdokkaita Jupperista
ja Laaksolahdesta
Ehdokkaita lähiseudulta
(Lähderanta, Viherlaakso, Karakallio)
Kuntavaaliehdokkaiden vaalikonevastauksia
Kaikki vastaukset perusteluineen Länsiväylän vaalikoneessa, Ilta-Sanomien vaalikoneessa ja Ylen vaalikoneessa.

vaalit
Lue vastausten perustelut sivulta Paikallisten ehdokkaiden vastaukset

Kuntavaalipaneeli 20.5.2021 antoi tukensa lähikoululle, lähikirjastolle ja Pitkäjärven kunnostukselle

Laaksolahden kirjaston ystävät järjesti 20.5.2021 Jupperin, Veinin ja Laaksolahden paikallisiin kysymyksiin keskittyvän kuntavaalipaneelin. Tapahtuma järjestettiin etänä Teamsissa ja yleisö pääsi seuraamaan sitä kirjaston ystävien Youtube-kanavalla. Tilaisuuden tallenne on nähtävissä Youtubessa.

Kuntavaalipaneeliin osallistuivat seuraavat kuntavaaliehdokkaat:

 • Mia Laiho, kokoomus, Laaksolahti
 • Pekka Riihimäki, kokoomus, Jupperi
 • Sirpa Hertell, vihreät, Jupperi
 • Piia Horko, vihreät, Jupperi
 • Martti Hellström, SDP, Järvenperä
 • Eva-Lena Gästrin, RKP, Viherlaakso
 • Kimmo Pynnönen, perussuomalaiset, Lähderanta
 • Riikka Pakarinen, keskusta, Järvenperä
 • Liisa McDermott, vasemmistoliitto, Kauklahti (aik. Viherlaakso)
 • Hannu Laaksonen, kristillisdemokraatit, Karakallio
 • Marjo Matikka, Liike Nyt, Laaksolahti

Vaalipaneelin vetäjänä toimi Esko Uotila ja tekniikasta vastasi Jarmo Nieminen.

Panelistit tunsivat hyvin alueen nykytilanteen. Puheenvuoroissa korostuivat asuinalueemme ympäristö, turvallisuus, viihtyisyys, lähipalvelut, joukkoliikenne ja pientalovaltaisuus. Esille nousivat myös Espoon talouden haasteet. Keskustelijat kantoivat huolta erityisesti nuorten hyvinvoinnista ja mahdollisuuksista opiskeluun ja harrastuksiin.

Keskustelussa käsiteltiin Laaksolahden kirjaston ja muiden lähikirjastojen asemaa, Jupperin koulun ja lähikoulujen tilannetta sekä Pitkäjärven kunnostamiseksi tarvittavia toimia. Monta tärkeää paikallista asiaa jäi käsittelemättä, mutta niihin palataan myöhemmin. Panelistit vakuuttivat haluavansa pitää yhteyttä asukkaisiin myös vaalien välillä.

Laaksolahden kirjasto ja muut lähikirjastot

Lähikirjastojen sulkeminen on jatkuvasti mukana virkamiesten esityksissä, mutta käytännössä kirjastotoimen talouden sopeutustarvetta ei siten voida ratkaista. Omatoimiaukiolo on lisännyt lähikirjastojen käyttöä merkittävästi ja lähikirjastojen henkilö- ja tilakustannukset ovat kohtuullisia.

Panelistit muistuttivat, että lähikirjastot ovat tärkeä lähipalvelu kaikille ikäryhmille. Ne tarjoavat kohtaamis- ja kokoontumipaikkoja, opiskelutilaa ja muuta toimintaa kirjastopalvelujen lisäksi. Palveluvalikoimaa voisi nykyisestä laajentaakin tuomalla uudenlaisia tuotteita lainattavaksi.

Lasten, erityisesti poikien lukutaito on heikentynyt, ja lähikirjasto madaltaa kynnystä lukuharrastukseen.

Monilla alueilla kirjastoauto on ainoa tapa päästä käyttämään kirjastoa kohtuuetäisyydellä. Tämäkin palvelu on säilytettävä Espoossa.

Jupperin koulun, päiväkodin ja kirjaston uudisrakennus

Keskustelussa nousi esille kampusmalli, jossa eri ikäryhmien palvelut kootaan yhteen tilakustannusten alentamiseksi ja koulutilojen käytön tehostamiseksi. Toimialojen siilo- ja valta-ajattelu haittaa innovatiivisten ratkaisujen toteuttamista.

Jupperin koulun, päiväkodin ja kirjaston uudisrakennus on investointiohjelmassa vuosina 2024-2026. Ehdokkaat vakuuttivat ajavansa hanketta siten, että se säilyy myös seuraavassa investointiohjelmassa ja saadaan mahdollisimman pian käyntiin.

Koulut kuntoon -ohjelmassa on tehty paljon ja ja saatu ratkaistua monien koulujen sisäilmaongelmat. Paljon on kuitenkin vielä tehtävä. Sote-uudistus varjostaa investointimahdollisuuksia. Väistötilojen vuokrakustannukset aiheuttavat merkittäviä tilakustannuksia.

Asukkaiden kannalta ennustettavuus on tärkeää myös koulu- ja päiväkotitilojen osalta. Niiden tilanne vaikuttaa perheiden muuttopäätöksiin ja opettajien kiinnostukseen.

Panelistit totesivat, että liikunta-, harrastus- ja kokoontumistiloja tarvitaan lisää kaikissa yhdistyksissä, järjestöissä ja seuroissa. Myös Espoon työväenopistolla on jatkuva tilapula, jota koulutilojen vapaampi käyttö helpottaisi. Koulujen välineistöä pitäisi voida käyttää joustavammin esim. käsitöiden ja taiteiden harrastajien toimesta. Myös av-välineistölle olisi tarvetta. Tapahtumajärjestäjille tulisi tarjota tiloja kouluilta.

Koulujen yhteydessä voisi toimia palveluntarjoajia täydentämässä tilojen käyttäjiä ja asukkaita varten. Koululla toimiva aikuisyhteisö antaisi turvaa koulualueelle.

Pitkäjärvi

Paikalliset asukasyhdistykset ovat tehneet ja tekevät arvokasta työtä Pitkäjärven tilan parantamiseksi. Pitkäjärvi 2030 -hankkeessa pyritään löytämään ratkaisuja järven kuormituksen vähentämiseksi.

Panelistit katsoivat, että Pitkäjärven kunnostuksessa veto- ja rahoitusvastuun pitää olla Espoon ja Vantaan kaupungeilla. Hulevesien kuormitusta on vähennettävä ja viemäriverkon ylijuoksutuksia on rajoitettava.

Pitkäjärven virkistys- ja luontoarvot ovat korkeat. Matala järvi ja heikko virtaus tekevät kunnostuksen vaikeaksi. Espoon kaupungin laatimaa kunnostussuunnitelman pohjalta ei ole toistaiseksi saatu merkittävää muutosta aikaiseksi.

Kuntavaalipaneeli

Laaksolahden kirjaston ystävät järjesti
torstaina 20.5.2021 klo 18.00 - 19.30 VAALIPANEELIN
,
jossa keskusteltiin Jupperin, Veinin ja Laaksolahden alueen asioista.

Vaalipaneelin tallenne on nähtävissä osoitteessa 
Kuntavaalipaneeli 20.5.2021 - YouTube

Vaalipaneelissa käsiteltiin paikallista koulu-, kirjasto- ja päiväkotitilannetta sekä Pitkäjärven tilaa. Tuleviin tapahtumiin jäi mm. joukkoliikennettä, liikuntapalveluja, asukaspuistoja, Veinin tonttivuokria ja muita paikallisiin palveluihin ja asuinympäristöön liittyviä kysymyksiä.

Osallistujan kuvan kohdalta löydät linkit Länsiväylän ja Ylen vaalikoneisiin ja ehdokkaan omalle vaalisivulle, mikäli se on tiedossa.

Paneelikeskusteluun 20.5.2021 osallistuivat:
Pekka Riihimäki
Kokoomus
Sirpa Hertell
Vihreät
Piia Horko
Vihreät
Martti Hellström
SDP
Eva-Lena Gästrin
RKP
Kimmo Pynnönen
Perussuomalaiset
Riikka Pakarinen
Keskusta
Liisa McDermott
Vasemmistoliitto
Hannu Laaksonen
Kristillisdemokraatit
Marjo Matikka
Liike Nyt


Koronatilanteen vuoksi paneelikeskustelu esitetään verkossa ja tallennetaan katsottavaksi myös tilaisuuden jälkeen.

Panelistien vaalikonevastauksia
Kaikki vastaukset perusteluineen Länsiväylän vaalikoneessa, Ilta-Sanomien vaalikoneessa ja Ylen vaalikoneessa.

vaalit
Lue vastausten perustelut sivulta Panelistien vastaukset

Aänestysalueet ja äänestyspaikat

Ennakkoäänestyspaikkoja:
 • Viherlaakson kirjasto
 • Leppävaaran asiointipiste
 • Leppävaaran urheilupuisto
  (ulkoäänestys, drive-in)
Vaalipäivän äänestyspaikkoja:
 • Jupperin koulu
 • Lähderannan koulu
 • Rastaalan koulu
 • Viherlaakson koulu

Kuntavaalitietoa 2021

Esko Uotila jakaa tällä sivulla tietoa Jupperin, Veinin, Laaksolahden ja lähialueiden paikallisista kuntavaaliehdokkaista ja muista vaaleihin liittyvistä asioista.

Mikäli haluat täydentää tietoja, ota yhteyttä euotila@gmail.com
Kuntavaalit 2021


 • ehdokashakemusten jättöpäivä: 4.5.2021
 • ehdokasasettelun vahvistaminen: 14.5.2021
 • äänioikeusrekisteri lainvoimainen 25.5.2021
 • kotiäänestykseen ilmoittauduttava viimeistään 1.6.2021
 • ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5.-8.6.2021
 • ennakkoäänestys ulkomailla: 2.-5.6.2021
 • vaalipäivä: 13.6.2021
 • tulosten vahvistaminen: 16.6.2021
 • valtuusto aloittaa työnsä 1.8.2021 • © Esko Uotila 2021