Tällä sivulla esitellään asukastoimintaan liittyviä verkkosivustoja, jotka olen toteuttanut ja joita ylläpidän. Vastaan sivustojen sisällöntuotannosta kokonaan tai merkittäviltä osin.

Esko Uotila

Asukastoimintaa Espoossa

Asukkaiden Espoo

Asukkaiden Espoo -toiminnan tarkoituksena on edistää vuorovaikutusta asukkaiden, kaupungin ja muiden toimijoiden kesken, parantaa asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa kotikaupunkinsa kehitykseen ja tuoda esiin asukkaiden näkökulma suunnittelun ja päätöksenteon valmistelun tueksi.

Espoon perinneseura

Espoon perinneseura kerää ja tallentaa Espooseen liittyvää kotiseutuaineistoa ja perinnetietoa, julkaisee Espoo-aiheisia artikkeleita, kirjoja ja muita julkaisuja sekä järjestää seminaareja ja esitelmätilaisuuksia.

Espoo 1972

Espoon perinneseuran vuoden 2022 toiminnan teemana oli 50-vuotias Espoon kaupunki. Sivustolle kerättiin espoolaisten muistoja ja asukasyhdistysten keräämää perinnetietoa Espoosta 50 vuoden ajalta.

Osallistu ja vaikuta

Tietoa asukkaiden mahdollisuuksista osallistua ja vaikuttaa kaupungin kehittämiseen sekä osallistuvasta budjetoinnista Espoossa ja muissa kaupungeissa.

Yleiskaava 2060

Espooseen laaditaan koko kaupungin kattava yleiskaava, joka tähtää vuoteen 2060. Siinä ennakoidaan kaupungin kehitystä tulevina vuosikymmeninä.

Suur-Leppävaaran Visio 2060

Sivustolla tarkastellaan asumisen, liikkumisen, palvelujen, työn ja ympäristön kehittymistä Espoossa ja erityisesti Suur-Leppävaaran alueella lähivuosikymmeninä. Aineisto liittyy tiivisti vireillä olevaan Espoon yleiskaavaan 2060.

Espoon väestöennusteet

Sivustolla esitetään eri vuosina laadittuja väestöennusteita alueittain ja ikäluokittain.

Yrittävä Espoo

Espoon perinneseuran vuoden 2023 teema on Yrittävä Espoo. Sivuille kerätään perinnetietoa Espoossa toimineista ja myös yhä toimivasta yrityksistä.

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelun verkkosivuja Espoossa ja muissa kaupungeissa.


Ajankohtaista Espoosta

Tiedotteita ja uutisia Espoon kaupungista, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta ja HSY:stä.

Uusimmat julkaisut palveluissa Otakantaa.fi, Kuntalaisaloite.fi ja Espoon palautepalvelu

Laaksolahden kirjaston ystävät

Laaksolahden kirjaston ystävät ry toimii Laaksolahden kirjaston kehittämiseksi sekä sen palvelujen ja toiminnan turvaamiseksi ja järjestää alueen asukkaille kirjailijavierailuja, asiantuntijaluentoja ja muita tapahtumia kirjastossa.

Koulun, päiväkodin
ja kirjaston uudisrakennus

Sivusto seuraa Jupperin koulun ja päiväkodin sekä Laaksolahden kirjaston uudisrakennuksen suunnittelua ja toimii alustana asukkaiden uudisrakennukselle kohdistamien odotusten ja tarpeiden esittelylle ja niistä käytävälle keskustelulle.

Espoolaisia kotiseutuyhdistyksiä

Sivusto sisältää linkkejä espoolaisten asukas- ja kaupunginosayhdistysten verkkosivuille sekä Facebook-sivuille ja ryhmiin.

Espoon tie sivistyskaupungiksi

Vuonna 2024 Espoon perinneseura keskittyy teemaan Espoon tie sivistyskaupungiksi.