Suur-Leppävaara on
vuonna 2060 yli 100 000
asukkaan kotikaupunki.

Suur-Leppävaara ja kaupunginosatSuur-Leppävaara on kasvava kaupunkiseutu hyvien liikenneyhteyksien piirissä. Se on yksi Espoon seitsemästä suuralueesta ja väkimäärältään suurin. Se on yksi nopeimmin kasvavista suuralueista vuoteen 2060 mennessä. Leppävaara on yksi Espoon viidestä kaupunkikeskuksesta.

Espoon kaupunki on käynnistänyt Yleiskaava 2060 -hankkeen.  Asukkaat, yhdistykset ja muut kiinnostuneet on kutsuttu mukaan laatimaan kaupunkinsa tulevaisuudenkuvaa asukaslähtöisesti.


Suur-Leppävaaran kaupunginosayhdistykset ja muut toimijat tekivät tiivistä yhteistyötä ja vastasivat 3.3.2023 kaupunkisuunnittelukeskuksen tietopyyntöön koota suuralueen toiveita ja tavoitteita yleiskaavan 2060 valmisteluun liittyen. Yhteenvedon pohjaksi kerättiin yhdistysten vastauksia tietopyynnössä esitettyihin teemoihin ja kysymyksiin.

Yhteenvedon tuottamiseen osallistuivat seuraavat kaupunginosayhdistykset ja muut toimijat: Jupperin Omakotiyhdistys ry, Karakallio-Seura ry, Kilo-Kera -seura ry, Laaksolahden Huvilayhdistys LHY ry, Leppävaara-seura ry, Lintuvaaran Omakotiyhdistys ry, Lippajärveläiset ry, Perkkaa-Vermo ry, Rastaalan Omakotiyhdistys ry, Veinin Omakotiyhdistys ry, Viherlaaksolaiset ry, Asukkaiden Espoo ja Espoon palstaviljelijät.

Lue Yleiskaava 2060 – Suur-Leppävaaran yhdistysten tavoitteita ja toiveita


Tällä sivustolla tarkastelemme asumisen, liikkumisen, palvelujen, työn ja ympäristön kehittymistä Espoossa ja erityisesti Suur-Leppävaaran alueella lähivuosikymmeninä. Toivomme hankkeen tuottavan aineksia ihmisten tarpeita vastaavan kaupunkiympäristön kehittämiseen.

Sivujen sivupalkissa on aihekohtaista taustatietoa tulevaisuuden näkymistä.

Miksi visioimme
  • tämän päivän päätökset vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen
  • kun tunnemme mahdollisuudet, osaamme paremmin osallistua ja vaikuttaa kehittämiseen

Suur-Leppävaaran asukasfoorumiSuur-Leppävaaran asukasfoorumien valmisteluryhmä tuotti vuosina 2016-2017 aineistoa Visio 2050 -teemalla. Hankkeessa kerättyä taustatietoa ja ehdotuksia on mukana tällä sivustolla.

Asukkaiden Espoo – vuoropuhelua ja vaikuttamista

www.facebook.com/groups/AsukkaidenEspoo
twitter.com/AsukkaidenEspoo
solmu.eu/asukkaidenespoo

Artikkelit

1 2 3 5

Näytä kaikki Artikkelit


Sivuston kehitys ja ylläpito:
Esko Uotila
info◍solmu.eu

kirjaudu