Yleiskaavasuunnittelun kysymyksiä

 • Miten liikennejärjestelmää tulisi kokonaisuutena kehittää suuralueellanne? Entä koko Espoossa?
 • Miten suuralueellanne tulisi kehittää joukkoliikennettä? Henkilöautoilun sujuvuutta? Kävelyn ja pyöräilyn vaivattomuutta? Entä tulevaisuuden uusien liikennemuotojen hyödyntäminen?
 • Minkä paikkojen välillä ja millä kulkumuodolla tulisi yhteyksiä kehittää suuralueellanne?

Muita kysymyksiä

 • Miten tie- ja katuverkosto kehittyy lähivuosikymmeninä?
 • Mitä raideliikenneyhteyksiä rakennetaan ja kehitetään?
 • Miten pyöräilyn ja jalankulun väyliä kehitetään?
 • Miten liikenteen automatisoitumiseen varaudutaan?

Julkinen liikenne

HSL – Helsingin seudun liikenne vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta (HLJ). HSL myös suunnittelee ja järjestää alueen joukkoliikenteen.

Helsingin seudun liikenne on kuntayhtymä, jonka jäsenkuntia ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Sipoo, Tuusula, Kirkkonummi ja Siuntio.

Liikenneväylät

Suur-Leppävaaran liikenteen pääväyliä ovat kaupunkirata ja rantarata, Raide-Jokeri, Kehä I, Kehä II, Turunväylä ja Turuntie.

Raideliikenteen kehittämisessä Suur-Leppävaaran kannalta olennaiset raidehankkeet ovat kaupunkiradan jatko Leppävaarasta Espoon keskukseen ja siihen liittyvä junaliikenteen tihentäminen ja nopeutuminen sekä Leppävaaran kautta kulkeva Raide-Jokeri Keilaniemestä Itäkeskukseen.

Kaupunkiradan jatke on tärkeä Keran kehittämisen kannalta ja pyöräilyn laatureitin rakentamiseksi Leppävaarasta Espoon keskukseen. Pikaraitiotie Matinkylästä Keran ja Karakallion tai Karamalmin kautta Leppävaaraan tulee olemaan tarpeen poikittaisliikenteen parantamiseksi.

Espoon liikennekatsaus 2022

Kaupunkiratahankkeen verkkosivut: Espoon kaupunkirata – Väylävirasto (vayla.fi)

Raide-Jokerin verkkosivut: Raide-Jokeri (raidejokeri.info)

Espoon liikenneverkon kehittämisohjelma 2016

Autoliikennemäärät

Melu

Espoon ja Kauniaisten meluselvitys 2022

Trendejä

 • Kera näkymäkuva Asema_34978Joukkoliikenteen runko kulkee raiteilla: kaupunkirata ja Raide-Jokeri I-II
 • Kaupunkibulevardit (Kehä I ja Turuntie)
 • Kutsubussiliikenne, sähköbussit
 • Robottiautot
  • henkilöautot sulautuvat osaksi joukkoliikennettä
  • pysäköintipaikkojen tarve vähenee merkittävästi
 • Varautuminen liikenteen sähköistymiseen; myös vety mahdollinen tulevaisuuden polttoaine
  – nykyiset jakeluasemat voidaan purkaa; tilaa uudelle liikerakentamiselle keskeisillä paikoilla
  – itseohjautuvat ajoneuvot; uusia julkisen liikenteen ja jakamistalouden mahdollisuuksia
 • Kävely ja pyöräily lisääntyvät huomattavasti
  • kattava pyöräteiden verkosto
  • jalankulku ja pyöräily erotettu
  • sähkö- ja tavarapyörät yleisiä
 • Uusia turvallisuusriskejä

Artikkelit

Näytä kaikki Artikkelit