Yleiskaavasuunnittelun kysymyksiä

  • Minkälaiset työpaikka-alueet ja työpaikat ovat tärkeitä suuralueellenne?
  • Minkälaisia työpaikka-alueita puuttuu suuralueeltanne? Missä niiden tulisi sijaita?

Muita kysymyksiä

  • Miten alueen työpaikkaomavaraisuutta parannetaan?
  • Miten työelämän muutoksiin varaudutaan?

Yritykset, työpaikat ja työllisyys

Yritysten määrä on kasvussa, mutta työpaikkaomavaraisuus on laskenut viime vuosina. Yritysrekisterin mukaan Espoossa oli noin 20 600 yritystä vuoden 2021 alkupuoliskolla.
Luvuissa on mukana kaikki yrityksiksi rekisteröidyt, mm. asunto-osakeyhtiöt ja ”pöytälaatikkoyritykset”. Asunto-oy:t sekä maa-, metsä ja kalatalous pois lukien yrityksiä oli vuoden 2020 lopulla noin 14 700, näistä n. 9500 antaa vähintään yhdelle henkilölle vähintään puolipäiväisen toimeentulon (YritysEspoo Oy:n tieto). Työpaikkaomavaraisuus oli 91,6 % vuonna 2019.

Työpaikkojen määrä Espoossa kasvaa. Vuonna 2021 työpaikkoja oli arviolta noin 135 000. Vuonna 2020 Suur-Leppävaarassa oli 29 415 työpaikkaa. Kauppa, koulutus, ohjelmistot ja konsultointi sekä sosiaalihuollon palvelut ovat suurimmat työllistäjät Espoossa.

Vuoden 2020 lopulla Espoon työllisyysaste oli 71,8 % (vuotta aiemmin 75,3 %, kaksi vuotta aiemmin 75,4 %). Vaikka työttömyys oli helmikuussa 2022 alhaisempi kuin vuotta aiemmin, oli se huomattavasti korkeampi kuin ennen koronarajoitusten alkua. Pitkäaikaistyöttömyys kasvaa edelleen.

Helmikuun 2022 lopulla työttömien osuus työvoimasta 8,9 %, vuotta aiemmin 11,5 %​, kaksi vuotta aiemmin 7,5 %. Työttömistä 37 % on muita kuin suomen- ja ruotsinkielisiä.
Työttömien osuus työvoimasta on korkein rantaradan varrella ja kaupunkikeskuksien
ympäristöissä Tapiolaa lukuun ottamatta.

Espoon kaupunki: Toimintaympäristön tila 2022 

Ulkomaalaistaustaiset pääkaupunkiseudulla: asuminen, työllisyys ja tulot vuonna 2020

Suur-Leppävaaran työpaikat pienalueittain vuonna 2020

Työelämän trendejä

  • Millaisilla aloilla työskennellään?
  • Robotisaatio muuttaa työelämää
  • Yrittäjyys kasvussa
  • Kotitoimistot, etätyö, mobiilityö
  • Korttelikohtaiset työtilat (cowork-tilat)
  • Mitä vaatimuksia tulevaisuuden työelämä asettaa koulunkäynnille ja opiskelulle?