• Miten Suur-Leppävaaran väkimäärä kehittyy lähivuosikymmeninä?
  • Miten väestön ikärakenne muuttuu ja mitä vaikutuksia tällä on?
  • Millaista muuttoliikettä alueeseen kohdistuu ja mitä vaikutuksia tällä on?

Väestö alueittain 2023

Espoon väestöennuste

Espoon asukasmäärä ylitti 300 000 asukkaan rajan kesällä 2022. Väestönkasvu on vaihdellut vuosittain huomattavasti. Kuntien välinen nettomuutto laski korona-aikana lähes nollatasolle. Vuonna 2022 väestönkasvu oli ennätyksellisen suurta, kun kuntien välinen muutto palasi normaalille tasolle ja muutto ulkomailta kasvoi.

Espoon väkimäärän kasvulle on laadittu kaksi vaihtoehtoista väestöprojektiota: perus ja nopea. Vaihtoehdot poikkeavat toisistaan muuttoliikettä koskevien oletusten osalta.  Vuonna 2030 asukasluvun arvioinaan olevan 340 000 (perus) – 348 000 (nopea). Asukasluvun haarukka vuodelle 2060 on 472 000 (perus) ‐ 512 000 (nopea) henkeä.

Jos Suur-Leppävaaran väkimäärän osuus Espoon väestöstä säilyy ennallaan, alueen väkimäärä kasvaa vuoteen 2060 mennessä perusvaihtoehdossa 118 000 asukkaaseen ja nopean kasvun vaihtoehdossa 129 000 asukkaaseen. Tämä merkitsisi 44 000 – 55 000 asukkaan lisäystä vuodesta 2021 vuoteen 2060.

Suur-Leppävaaran väestöennuste vuoteen 2031

Alue 2021 2031 Kasvu Kasvu-%
Espoo 297 132 353 367 56 235 18.9 %
Suur-Leppävaara 74 624 82 196 7 572 10.1 %
Etelä-Leppävaara 7 135 7 264 129 1.8 %
Pohjois-Leppävaara 6 501 7 127 626 9.6 %
Perkkaa 7 653 8 631 978 12.8 %
Mäkkylä 4 816 6 758 1 942 40.3 %
Lintuvaara 10 194 10 966 722 7.6 %
Laaksolahti 11 258 10 072 -1 186 -10.5 %
Kilo – Kera 10 596 15 436 4 840 45.7 %
Karakallio 5 422 5 486 64 1.2 %
Viherlaakso 5 196 4 969 -227 -4.4 %
Lippajärvi 4 189 3 827 -362 -8.6 %
Sepänkylä 1 664 1 661 -3 -0.2 %

Ennakkotiedon mukaan 31.12.2022 Suur-Leppävaaran väkiluku oli 76 892. Kasvua oli vuoden aikana 2 268, joka on 30 % vuosille 2022 – 2031 ennustetusta kasvusta ja 5,5-kertainen vuodelle 2022 ennustettuun kasvuun verrattuna.

Suur-Leppävaaran väestöennusteet 2
Espoon väestöennusteet 2
Laaksolahden väestö toteutunut 31.12.2022 ja ennuste 3

 

Suur-Leppävaaran väkiluvun kasvu keskittyy Leppävaaran ja Kilon kaupunginosiin. Lintuvaaran, Karakallion, Viherlaakson, Laaksolahden ja Lippajärven väestönkasvu on selvästi hitaampaa.

Tilastotietoja väestön ja työpaikkojen määristä pienalueittain Suur-Leppävaaran kartalla

Alueiden väestöennusteet ovat muuttuneet olennaisesti vuonna 2021 julkaistusta ennusteesta joulukuussa 2022 julkaistuun ennusteeseen.

Espoon väestörakenne (ikä, äidinkieli, sukupuoli, syntymävaltio, kansalaisuus) (PowerBI-esitys)

Espoon kaupungin ja Helsingin seudun väestöprojektiot 2018-2060, Raportteja Espoosta 1/2019

Espoon väestönkasvu on viime vuosina perustunut suurelta osin maan sisäiseen ja ulkomaiseen muuttoliikkeeseen. Helsingin seudulla on viime vuosiin asti tullut muuttotappiota. Pääkaupunkiseudulta Espoo saa muuttovoittoa, kun taas kehyskuntiin muuttaa enemmän väkeä kuin niistä Espooseen. Ulkomailta Suomeen muuttaa enemmän ihmisiä kuin Suomesta ulkomaille. Vuonna 2021 muuttovoitto tuli lähes kokonaan ulkomailta, ja se oli selvästi luonnollista väestönkasvua suurempi.

Artikkelit