Yleiskaavasuunnittelun kysymyksiä

 • Minkälaisia kerrostaloja ja pientaloja suuralueellenne tulisi rakentaa?
 • Mitkä alueet voisivat täydennysrakentua? Entä missä olisi uusia asuinalueita suuralueellanne?
 • Minkälaisia asuinalueita suuralueellanne tulisi tulevaisuudessa olla?

Muita kysymyksiä

 • Kuinka paljon asunto- ja toimitilarakentamista Suur-Leppävaaran eri alueille kohdistuu lähivuosikymmeninä?
 • Miten rakentaminen jakautuu kerros- ja pientalojen ja toimitilojen kesken?
 • Miten rakentaminen vaikuttaa viheralueisiin, liikenneväyliin ja palvelujen sijoittumiseen?

Espoo-tarina

Espoo on viihtyisä, turvallinen ja luonnonläheinen kotikaupunki.

Espoota rakennetaan asukas- ja asiakaslähtöisesti viihtyisäksi ja turvalliseksi kotikaupungiksi. Espoon kasvu on taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää. Ehkäisemme alueellista ja myös alueiden sisäistä segregaatiota. Kestävät ja älykkäät kaupunkiratkaisut lisäävät arjen ja liikkumisen sujuvuutta. Jokaisella espoolaisella on hyvät mahdollisuudet tehdä kestäviä valintoja arjessaan ja vaikuttaa lähiympäristöönsä.

Varmistamme monipuoliset ja omaleimaiset alueet, joilla on myös pientaloja, viihtyisää kerrostaloasumista ja riittävästi työpaikkatontteja. Hyvien liikenneyhteyksien varteen rakentuvat tiiviit kaupunkimaiset alueet ovat eläviä ja houkuttelevat palvelualan yrityksiä. Suunnittelussa ja rakentamisessa korostetaan kestävän kehityksen periaatteita ja kiinnitetään huomiota rakennusten elinkaaripäästöihin.

Lähiluontoa hyödynnetään liikkumisen ja hyvinvoinnin lähteenä. Espoossa lähiluonto on kaikkien saavutettavissa.

Kaupunkisuunnittelu

Kaavoituskatsaus 2023 | Espoon kaupunki
Kaavoitus Leppävaarassa | Espoon kaupunki

Espoon kaupunki järjestää kansainvälisen kaksivaiheisen ideakilpailun Leppävaaran keskustan pohjoispuolen suunnittelusta. Kilpailun tavoitteena on löytää junaradan pohjoispuoleiselle alueelle toiminnallisesti, kaupunkirakenteellisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen kokonaisvisio, joka on taloudellisesti toteuttamiskelpoinen ja toimii alueen jatkokehittämisen lähtökohtana.

Leppävaaran ideakilpailu | Espoon kaupunki

Kaupunkitekniikka

Mitä Espoossa rakennetaan vuonna 2023? | Espoon kaupunki

Trendejä

 • Väkimäärä kasvaa, uusien asuntojen tarve kasvaa vähintään yhtä paljon
  • uutta asuntopinta-alaa tarvitaan suhteessa vieläkin enemmän. jos oletetaan että väljyys kasvaa ja asuntokunnat pienenevät
  • pienasunnot, erilaiset uudet asumismuodot
 • Energiaratkaisut
 • Älykkäät asunnot
  • lämmön, valaistuksen ja laitteiden ohjaus
  • esineiden internet
  • virtuaalinen ympäristö kotiin: 360° elokuvat, urheilu-, taide- ja viihdetapahtumat
  • etätyö ja -tapaamiset, mobiilityö
  • senioreiden asumisen tukeminen