Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2023 -suunnitelma on tekeillä. Vuonna 2023 valmistuvaan suunnitelmaan tulee sisältymään maankäytön sijoittaminen, asuntotuotanto ja kaikki kulkumuodot sisältävän liikennejärjestelmän kehittämistoimet.

MAL 2023 -suunnitelma on hyväksytty HSL:n hallituksessa ja Helsingin seudun yhteistyökokouksessa (HSYK) 12.9.2023 sekä KUUMA-johtokunnassa 26.9.2023.

MAL 2023 -suunnitelma toimii lähtökohtana valtion, kuntien ja HSL:n väliselle MAL-sopimukselle, jossa sovitaan tärkeimmistä lähivuosien maankäytön, asumisen ja liikenteen toimenpiteistä Helsingin seudulla.

Seuraavaksi suunnitelma toimitetaan seudun kuntiin hyväksyttäväksi. MAL 2023 -suunnitelman pohjalta valmistellaan ja neuvotellaan MAL-sopimuksen päivitys valtion ja seudun kuntien kesken.

MAL 2023 -suunnitelman mukaan seudun uudesta asuntotuotannosta 95 % kohdistetaan ensisijaisille vyöhykkeille. Suur-Leppävaara kuuluu kokonaisuudessaan ensisijaiselle vyöhykkeelle Lintuvaaran ja Jupperin pohjoisosia sekä Rastaalan, Rastaspuiston ja Leppäsillan itäosia lukuunottamatta.

Nyt voimassa on 8.10.2020 hyväksytty MAL-sopimus. Sopimuksia sisältyy velvoitteita asemakaavoitukseen, asuntotuotantoon ja raideliikenteen kehittämiseen. Suur-Leppävaaran kaupunginosat sisältyvät MAL 2019 –suunnitelman mukaisiin maankäytön ensisijaisiin vyöhykkeisiin Laaksolahden kaupunginosaa lukuun ottamatta. Valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan ehdotetaan suunnittelukohteiksi mm. Kehä I kehittäminen ja pikaraitiotie Matinkylä-Suurpelto-Kera-Leppävaara. Sopimuksen mukaisesti on laadittu ympäristöministeriön johdolla Lähiöohjelma 2020-2022.

MAL 2023 -suunnitelmalla on kolme päätavoitetta: hiilineutraali, menestyvä ja hyvinvoiva.

Hiilineutraali MAL suunnitelman tavoitteena tarkoittaa, että seutu

  • tekee kunnianhimoisiapäästövähennystoimia maankäytön, asumisen ja liikenteen osalta,
  • kasvaa kestävästi ja luonnon monimuotoisuudesta huolehtien olemassa olevan rakenteen sisään,
  • valitsee rohkeita toimenpiteitä hiilineutraaliuden saavuttamiseksi valtion ja kuntien tavoitteiden mukaisesti.

Menestyvä MAL suunnitelman tavoitteena tarkoittaa, että seutu

  • parantaa seudun kansainvälistä kilpailukykyä,
  • toteuttaa kestävää ja toimivaa liikennejärjestelmää, joka takaa hyvän saavutettavuuden,
  • luo työvoimaa ja yrityksiä houkuttelevaa laadukasta ja toimivaa elin- ja toimintaympäristöä sekä monipuolisia asumisen ratkaisuja.

Hyvinvoiva MAL suunnitelman tavoitteena tarkoittaa, että kaikilla seudun asukkailla on mahdollisuus

  • valita laadukasta ja tarpeita vastaavaa asumista monipuolisista asumisvaihtoehdoista,
  • saavuttaa työpaikat, palvelut ja lähiluonto kestävästi ja kohtuullisesti,
  • elää terveellisessä ja turvallisessa elinympäristössä.

 

Lue lisää:
MAL 2023
Helsingin seudun visio 2050