Espoon suurin suuralue

Suur-Leppävaara (ruots. Stor-Alberga) on Espoon suuralue, joka koostuu Karakallion, Kilon, Laaksolahden, Leppävaaran, Lintuvaaran, Lippajärven, Sepänkylän ja Viherlaakson kaupunginosista.

Suur-Leppävaarassa asui vuoden 2021 lopussa 74 624 henkilöä, joten se on asukasluvultaan Espoon suurin suuralue. Asukasluvun odotetaan kasvavan sataantuhanteen vuoteen 2040 mennessä. Suuralueen asukkaista vuonna 2006 Kanta-Leppävaarassa asui 23 951 henkeä (42,3 % väestöstä), Kilon–Karakallion alueella 13 455 henkeä (23,8 %), Laaksolahden alueella 9 078 henkeä (16,0 %), Viherlaakson alueella 9 021 henkeä (15,9 %) ja Sepänkylän alueella 1 065 henkeä (1,9 %). Pinta-alaa suuralueella on 30,2 km2 (31.12.2004), ja se on 9,7 % Espoon kokonaispinta-alasta. Pinta-alasta on kaavoitettu 79,7 %. Alueen väestötiheys on 1 903,9 asukasta neliökilometrillä.

Leppävaara, yksi Espoon viidestä kaupunkikeskuksesta

Leppävaara on Suur-Leppävaaran aluekeskus. Leppävaara on pääkaupunkiseudun kolmanneksi suurin risteysasema, ja sieltä pääsee kätevästi ja nopeasti junalla tai bussilla eri puolille pääkaupunkiseutua. Myös Helsingin ja Turun välillä kulkevat kaukojunat pysähtyvät Leppävaarassa.

Tuleva kaupunkirata ja Raide-Jokeri täydentävät entisestäänkin hyviä Leppävaaran joukkoliikenneyhteyksiä. Raide-Jokerin reitti tulee kulkemaan Leppävaarasta Otaniemen kautta Keilaniemeen.

Alueella sijaitsee kävijämäärillä mitattuna Suomen suurin kauppakeskus Sello, Suomen pääravirata Vermo, Espoon suurin urheilupuisto sekä maauimala ja useita ratsastuskouluja. Lisäksi alueella on useita kunnallisia ja yksityisiä palveluja, kauppoja, oppilaitoksia, kouluja ja päiväkoteja.

Leppävaarassa on noin 30 000 työpaikkaa eli neljännes koko Espoon työpaikoista. Tärkeimmät toimialat ovat vähittäis- ja tukkukauppa, informaatioala ja koulutus. Leppävaara on Suomen suurin informaatio- ja teknologia-alan keskittymä.

Raide-Jokerin reitti kulkee aivan Sellon kauppakeskuksen ja juna-aseman vierestä mahdollistaen sujuvat vaihtoyhteydet. Raide-Jokeri aloittaa liikennöinnin vuoden 2023 lopulla.

Leppävaaran liikenneyhteydet paranevat entisestään, kun suunnitteilla oleva kaupunkirata valmistuu vuonna 2028. Kaupunkirata koostuu kahdesta lisäraiteesta Leppävaaran ja Kauklahden välillä. Samalla parannetaan radan varren pyöräilyreittejä.

Urheilu- ja virkistysalueet

Leppävaaran urheilupuistoon on rakenteilla uusi urheilu- ja monitoimihalli palveluineen. Halli on osittain kaksikerroksinen. Yleisurheilukentän ja 200 metrin sisäjuoksuradan lisäksi halliin tulee useita eri käyttöön soveltuvia pelikenttiä ja urheilusaleja sekä toimistotiloja ja kahvila. Monitoimihalli mahdollistaa myös konserttien ja erilaisten messujen järjestämisen Leppävaarassa. Halli valmistuu keväällä 2023.

Ulkoliikuntamahdollisuuksia ja palveluita parannetaan myös Laaksolahden urheilupuistossa, jonka erityispiirteenä on ranta-alue. Urheilupuistoon on tulossa muun muassa skeittialue, lasten leikkipaikka, aloittelijoille suunnattu yhdeksänreikäinen frisbeegolfrata ja rannan tuntumaan kuntoilulaitteet. Alueen keskelle kaavailtuun uudisrakennukseen on suunniteltu pukuhuoneita, kuntosalia, nuorisotilaa ja kahvilapalveluita. Lisäksi tennishallia laajennetaan ja alueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä muutetaan toimivimmiksi ja turvallisemmiksi. Laaksolahden urheilupuiston suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan alueen suojeltavat rakennukset ja luontoarvot.

Kera – kestävää kaupunkikehitystä

Kerassa toteutetaan kestävää kaupunkia eri kehittämisteemoissa. Alueella panostetaan vähähiiliseen rakentamiseen, kestävään liikkumiseen, uusiutuvaan energiajärjestelmään, kiertotalouteen, toimiviin palveluihin ja digitaalisiin ratkaisuihin.

Keran tulevaisuus | Espoon kaupunki

Viherlaakso

Viherlaaksoon luodaan yhteistyössä asukkaiden, yritysten edustajien ja muiden alueen toimijoiden kanssa pitkäntähtäimen suunnitelma – Viherlaakso 2040. Työssä luodaan Viherlaakson kehittämisen periaatteet. Viherlaakso 2040 -suunnitelman tarkoitus ei ole olla yksityiskohtainen vaan suuntaviivoja antava. Varmasti vuosikymmenten aikana tavoitteet muuttuvat ja kehittyvät, mutta nyt muodostettava näkemys antaisi sysäyksen alueen kehittämiselle. Työstä vastaa kaupunkisuunnittelukeskus ja sen on arvioitu valmistuvan syksyllä 2022.

Karakallio

Karakallion ostoskeskuksen uudistus on vireillä. Ostoskeskuksen ja siihen liittyvien pysäköintialueiden tilalle suunnitellaan uusi korttelikokonaisuus, johon sisältyy asuinkerrostalojen ja pysäköintitalon lisäksi kaupunginosan tarpeita palvelevia liiketiloja. Rakennusoikeus on kasvamassa, ja sitä on tulossa yhteensä 13 100 kerrosneliömetriä, josta liike-, palvelu- tai toimistotiloille on varattu vähintään 1 100 kerrosneliömetriä.

Karakallion keskustan asemakaavan muutos

Karakallion rakennuskanta koostuu pääosin 1960-1990-luvuilla välillä rakennetuista kerrostaloista. Lähivuosien täydennysrakentaminen tulee tiivistämään asuinaluetta ja lisäämään alueen väkimäärää.

Muut kaupunginosat