Leppävaaran, Matinkylän ja Tapiolan suuralueille on valmisteltu virkistysvisiot, joiden tavoitteena on luoda kokonaiskuvaa liikunta- ja virkistyspalveluiden tarpeesta ja varata virkistysalueille riittävästi tilaa maankäytön suunnittelussa. Virkistysvisiot annetaan tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle 15.2.2023.
Dynasty tietopalvelu : Espoon kaupunki (oncloudos.com)

Vuoteen 2050 tähtäävät virkistysvisiot kehittyvät ja muotoutuvat Espoon vuoteen 2060 tähtäävän yleiskaavatyön yhteydessä sekä tarkemmalla suunnittelutasolla. Yleiskaavatyössä virkistysnäkökulma yhteensovitetaan muiden yleiskaavan tavoitteiden ja näkökulmien kanssa. Esimerkiksi lähipuistojen, yksittäisten urheilulajien, kuntopolkujen tai pienten kaupunkiviljelmien sijainnit suunnitellaan tarkemmin asemakaavoituksessa ja yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.