Yleiskaavaluonnoksen 2060 karttavertailu

Lisätietoa: Yleiskaava 2060

Ajantasa-asemakaavat

Yleiskaavaluonnos 2060
Kaavamääräykset


Voimassa oleva yleiskaava

Yleiskaavaluonnos 2060


Yleiskaavaluonnos 2060 28.2.2024

Yleiskaavaluonnos 2060 13.5.2024


Espoon kartta

Yleiskaavaluonnos 2060


Pienalueet

Yleiskaavaluonnos 2060


Espoon kartta

Liikenne 2060 – Merkinnät

Espoon kartta Liikenne 2060

Espoon kartta

Luonto ja virkistys 2060 – Merkinnät

Espoon kartta

Espoon kartta

Kulttuuriympäristöt 2060 – Merkinnät

Espoon kartta Kulttuuriympäristöt 2060