Uusimaa-kaava 2050 on nimi maakuntakaavakokonaisuudelle, joka koostuu Helsingin seudun, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan vaihemaakuntakaavoista. Uusimaa-kaavan kokonaisuus on saanut lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 13.3.2023.

Uusimaa-kaava 2050 katsoo 30 vuoden päähän – Uudenmaan liitto

Uusimaa-kaavassa 2050 pääkaupunkiseudun ydinvyöhykkeeseen kuuluvat Leppävaara, Kilo ja Karakallio. Ydinvyöhyke on muuta taajamatoimintojen kehittämisvyöhykettä tehokkaammin rakennettava taajama- ja keskustatoimintojen alue, joka tukeutuu kestävään liikennejärjestelmään ja tukevat verkostomaisen kaupunkirakenteen kehittymistä. 

Leppävaara on keskustatoimintojen alue ja keskus, jossa on monipuolisesti asumista, työpaikkoja sekä julkisia ja yksityisiä palveluja. Keskus on hyvin joukkoliikenteellä saavutettavissa.