• Millaisia koulutusyksiköitä alueella tarvitaan?
  • Miten yhteistyötä Aalto-yliopiston ja ammattikorkeakoulujen kanssa voitaisiin hyödyntää alueella aikaisempaa enemmän?

Koulutus

Laadukas varhaiskasvatus ja koulutus ovat edellytyksiä tulevaisuuden menestykselle. Espoossa on peruskouluja, lukioita, ammatillisia oppilaitoksia sekä yliopistoja ja ammattikorkeakouluja. Peruskouluja on sekä suomenkielisiä että ruotsinkielisiä, ja niissä opiskellaan perusopetuksen lisäksi myös esimerkiksi musiikin ja kuvataiteen perusopetusta. Lukioissa tarjotaan monipuolisia valintamahdollisuuksia eri alojen opintoihin.

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian ammatillisissa oppilaitoksissa voidaan opiskella esimerkiksi tekniikan, sosiaali- ja terveysalan tai liiketalouden aloja. Laurea ja Metropolia tarjoavat ammattikorkeakoulututkintoja eri aloilta. Aalto-yliopiston kuusi korkeakoulua tarjoavat koulutusta ja harjoittavat tieteellistä ja taiteellista toimintaa, joka keskittyy Otaniemen kampukselle. Espoossa on myös monia muita opetusta tarjoavia organisaatioita, kuten työväenopisto osana Omniaa.

Peruskoulut

Kouluverkko on säilytettävä tasavertaisena lähipalveluna kaikilla alueilla, ja sitä on kehitettävä kaupunki- ja väestökehityksen tarpeiden mukaisesti. Lähiökoulut edistävät koulutuksen tasa-arvoa ja lasten ja nuorten hyvinvointia.

Lukiot

Espoossa on 11 lukiota. Näistä kaksi sijaitsee Suur-Leppävaarassa: Leppävaaran lukio ja Viherlaakson lukio.

Omnia, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä

 

Korkeakoulut

Aalto-yliopisto

Laurea-ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Oppilaitoksia palvelukartalla