• Miten alueen kulttuuritoimintaa kehitetään ja tuetaan?
  • Mitä toimitiloja kulttuurille tarjotaan?

Espoon kulttuuriympäristö

Kulttuurilautakunta 22.11.2022: Espoon kulttuuriympäristöohjelma ESKO

Espoon kulttuuriympäristöohjelma ESKOn tavoitteena on tunnistaa Espoon arvokkaat kulttuuriympäristöt ja pohtia yhdessä kuntalaisten, yhteisöjen ja kaupungin toimialojen kanssa, mitä mahdollisuuksia alueet tarjoavat sekä miten niitä hoidetaan ja käytetään. Kulttuuriympäristöohjelma tulee toimimaan kulttuuriympäristöä koskevan päätöksenteon ja suojelutyön pohjana.

Kulttuuri- ja nuorisopalvelujen tiloja

Sellosali

Sellosali on kauppakeskus Sellossa Leppävaarassa sijaitseva 400-paikkainen konserttisali. Siellä järjestetään noin 250 tapahtumaa vuodessa. Sellosalissa järjestetään klassisen ja kevyen musiikin konsertteja, pienimuotoisten oopperoiden esityksiä, tanssiteoksia, teatteria sekä lastenkulttuuritapahtumia.

Karatalo

Karatalo on yksi Espoon kulttuuripalveluiden alueellisista toimipaikoista. Karatalo sijaitsee Karakalliossa. Karatalossa toimivat kulttuuripalveluiden lisäksi nuorisopalvelut ja työväenopisto. Lisäksi talossa sijaitsevat kuvataide- ja musiikkikoulu sekä neuvola.

Lasten kulttuurikeskus Aurora

Lasten kulttuurikeskus Aurora on monipuolinen taiteen- ja kulttuurin tapahtumatalo ja kohtaamispaikka lapsille ja perheille. Aurorassa tarjotaan laadukkaita kulttuurielämyksiä taiteen ja kulttuurin eri laidoilta aina esitystaiteesta harraste- ja kurssitoimintaan sekä erilaisiin taidetyöpajoihin.

Villa Elfvikin luontotalo

Villa Elfvikin luontotalo on Espoon kaupungin ympäristövalistuskeskus, joka tarjoaa luonto- ja ympäristötietoutta eri muodoissa. Elfvikissä on luontopolkuja, joista osalla voi kulkea pitkospuita pitkin, ja lintutorni. Elfvik on Laajalahden luonnonsuojelualueen pohjoisreunassa.

Lillklobbin taidekeskus

Lillklobbin taidekeskuksessa toimii Unga Teatern (entinen Skolteatern), joka on Suomen vanhin lasten ja nuorten teatteri. Se esittää näytelmiä ruotsiksi ja suomeksi.

Seurantalot
  • Thorstorp
  • Logen
Nuorisotilat
  • Järvenperän nuorisotila
  • Karakallion nuorisotila
  • Leppävaaran nuorisotila

Kirjastopalvelut

Suur-Leppävaarassa on kolme kirjastoa: Sellon aluekirjasto ja Laaksolahden ja Viherlaakson lähikirjastot.

Syyskuussa 2022 julkaistiin kaupunginkirjaston selvitys, joka käsittelee kirjastopalveluiden vaikuttavuutta, tasapuolisuutta ja palvelutasoa ja on tarkoitettu päätöksenteon ja kirjastopalveluiden kehittämisen tueksi. Selvityksessä esitellään uusi palvelukonsepti asiointikirjasto, jossa voi noutaa varauksia, palauttaa lainoja ja lainata muiden palauttamia kirjoja ilman muita kirjastopalveluja. Selvitykseen sisältyvässä lähikirjastojen vertailussa Laaksolahden kirjasto on kolmen heikoimman kirjaston joukossa. Keskeisenä syynä on tiiviin kouluyhteistyön johdosta kirjastolle kohdistetut verrokkikirjastoja suuremmat laskennalliset henkilöstömenot. Vertailun tuloksena esitetään harkittavaksi, että kirjasto muutettaisiin asiointikirjastoksi.

Kirjastopalvelut tulee säilyttää ja niitä pitää kehittää muuttuvien tarpeiden mukaisesti.

Espoon kaupunginkirjaston asiakasvaikuttavuus ja palveluverkko